Viure A Andorra: Residència I Qualitat De Vida

Panorama d'Andorra

Andorra, el petit país pirinenc situat entre Espanya i França, és conegut per la seva excepcional qualitat de vida i el seu atractiu entorn natural. Amb les seves impressionants estacions d’esquí, aire pur i seguretat ciutadana, aquest principat ofereix una gran quantitat d’oportunitats tant per a residents actius com passius. Per a obtenir una residència a Andorra, és necessari complir amb uns certs requisits, com a antecedents penals nets i una revisió mèdica. A més, és possible gaudir d’avantatges fiscals i una fiscalitat favorable com a resident fiscal en aquest país. Amb un nivell de vida elevat i nombroses activitats d’oci, Andorra ofereix un estil de vida excepcional per a aquells que decideixen establir-se aquí. Amb una esperança de vida superior a la mitjana, accés a una excel·lent educació gratuïta i una pròspera activitat econòmica, Andorra és un destí atractiu tant per a aquells que busquen oportunitats laborals com per a aquells que desitgen gaudir d’una vida relaxada i activa. Ja sigui que estiguis interessat a establir una empresa andorrana, obtenir la residència passiva o activa, o simplement desitges gaudir de les bondats d’aquest bell país, Andorra ofereix una àmplia gamma de beneficis i oportunitats per als residents.
 

Avantatges de viure a Andorra

Els avantatges de viure a Andorra són nombroses i atractives per a aquells que busquen un lloc segur i amb una alta qualitat de vida. Un dels majors beneficis és la baixa pressió fiscal, ja que aquest petit país dels Pirineus compta amb un sistema fiscal favorable, cosa que significa que els residents gaudeixen d’impostos més baixos en comparació amb altres països. A més, Andorra és coneguda per la seva falta de barreres lingüístiques, ja que es parlen tres idiomes diferents: català, espanyol i francès, la qual cosa facilita la comunicació i la integració dels residents.

La seguretat és un altre aspecte destacat de viure a Andorra, ja que compta amb una baixa taxa de criminalitat i un excel·lent sistema de seguretat ciutadana. A més, el país ofereix una àmplia gamma d’activitats i esports a l’aire lliure, especialment a l’hivern, amb les seves famoses estacions d’esquí. Els residents també poden gaudir d’oportunitats laborals en diferents sectors, com el turisme i la banca.

En resum, viure a Andorra ofereix avantatges fiscals, absència de barreres lingüístiques, seguretat i una alta qualitat de vida. A més, els esports d’hivern i les oportunitats laborals fan d’aquest país un lloc atractiu per a establir-se i gaudir d’un estil de vida actiu i saludable.

Impresionante paisaje de montaña nevada en Andorra

Opcions de residència

A Andorra, hi ha dues opcions principals de residència: la residència passiva i la residència activa.

La residència passiva s’obté a través d’una inversió en actius andorrans. Els requisits inclouen l’adquisició de béns seents o la inversió en empreses andorranes. Els sol·licitants també han de presentar evidències de la seva experiència i habilitats professionals. Els beneficis de la residència passiva inclouen avantatges fiscals, com a impostos reduïts sobre societats i una qualitat de vida notable.

D’altra banda, la residència activa requereix mantenir una activitat laboral a Andorra. Els sol·licitants han de demostrar que tenen els fons necessaris per a establir-se i realitzar activitats econòmiques lucratives al país. Aquesta opció també ofereix beneficis fiscals i accés a la seguretat social andorrana.

En resum, aquells que desitgin viure a Andorra poden optar per la residència passiva, que se centra en la inversió en actius andorrans i la presentació d’evidències professionals, o la residència activa, que requereix la prova de fons i la capacitat de dur a terme activitats laborals al país. Totes dues opcions ofereixen beneficis fiscals i l’oportunitat de gaudir de l’alta qualitat de vida que Andorra té per a oferir.

Residència Passiva

La residència passiva a Andorra ofereix nombrosos beneficis a aquells que desitgin establir-se en aquest país pirinenc. Per a obtenir-la, és necessari complir amb uns certs requisits. Existeixen tres grans blocs de permisos per a diferents perfils: inversors, professionals amb projecció internacional i persones amb reconeixement en l’àmbit científic, esportiu o artístic.

El preu d’adquisició de la residència passiva varia depenent del tipus d’actiu andorrà en el qual s’inverteixi. A més, s’ha de signar un compromís de viure al país durant un mínim de 90 dies a l’any i comptar amb cobertura i assegurança de sanitat i jubilació a Andorra, ja sigui públic (CASS) o privat.

Es requereix comprovar que es compten amb ingressos que excedeixen tres vegades (300%) el salari mínim anual actual a Andorra. També s’ha d’inscriure en el Comú corresponent i obtenir el certificat en un màxim d’un mes. A més, s’ha d’emplenar la sol·licitud d’autorització d’immigració per a residents passius i fer efectiu el dipòsit d’una fiança de 47.500€ a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

La inversió mínima requerida és d’almenys 600.000 euros en actius andorrans, com a béns immobles, participacions en el capital social de societats residents, instruments de deute o finances emesos per entitats locals, entre altres. És important signar una declaració de compromís per a realitzar aquesta inversió en un termini màxim de sis mesos.

La residència passiva a Andorra ofereix una excel·lent qualitat de vida, seguretat ciutadana, oportunitats laborals i beneficis fiscals. A més, es troba envoltat de bells paisatges, possibilitat de gaudir d’activitats d’oci i comptar amb estacions d’esquí. Viure a Andorra és una excel·lent opció per a aquells que busquen establir-se en un país amb alt nivell de vida i activitat econòmica.

Residència Activa

A Andorra, existeixen dues opcions per a obtenir la residència activa: la residència per compte propi i la residència per compte d’altri. Totes dues opcions requereixen complir amb uns certs requisits i seguir un procés específic.

La residència per compte propi implica la necessitat de tenir un contracte de treball en una societat andorrana o un expedient d’inversió estrangera, a més de ser major de 18 anys i no tenir antecedents penals. També és necessari passar un examen mèdic exhaustiu i comprometre’s a residir com a mínim 183 dies a Andorra. A més, s’ha d’obtenir una autorització d’Immigració, donar-se d’alta en la Caixa Andorrana de Seguretat Social i canviar i homologar el permís de conducció davant el Servei de Tràmits de Govern i el vehicle en un termini de tres mesos.

D’altra banda, la residència per compte d’altri també requereix els mateixos requisits generals i específics, però en aquest cas, el sol·licitant ha de comptar amb un contracte de treball en una empresa andorrana.

Obtenir la residència activa a Andorra pot ser una excel·lent opció per a aquells que desitgen gaudir d’un alt nivell de vida i una qualitat de vida excepcional en aquest país pirinenc. A més, Andorra ofereix beneficis fiscals i oportunitats laborals en diferents activitats econòmiques.

183/365 Dies anuals
Viure a Andorra 50%

Avantatges fiscals per a residents al Principat d'Andorra

Els avantatges fiscals per als residents al Principat d’Andorra són un dels principals atractius de viure en aquest país. Andorra és coneguda pel seu règim fiscal favorable, que permet als residents gaudir de beneficis significatius en termes d’impostos.

En primer lloc, els residents a Andorra no estan subjectes a l’impost sobre el rendiment del capital immobiliari. Això significa que no han de pagar impostos sobre els ingressos generats per la propietat de béns immobles.

A més, l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) a Andorra és un dels més baixos d’Europa, la qual cosa suposa un estalvi addicional per als residents en les seves compres diàries.

Quant als impostos de societat, les empreses domiciliades a Andorra també es beneficien d’avantatges fiscals. L’impost de societats a Andorra és competitiu i ofereix tarifes impositives favorables, la qual cosa fomenta l’activitat econòmica i el desenvolupament empresarial al país.

A més, els residents a Andorra també poden gaudir d’exempcions en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en determinades condicions, la qual cosa els brinda l’oportunitat d’optimitzar la seva càrrega tributària.

I finalment, les despeses de taxes municipals i governamentals també són més baixos en comparació amb altres països, la qual cosa suposa un alleujament financer addicional per als residents a Andorra.

En resum, els avantatges fiscals per als residents al Principat d’Andorra els permeten gaudir d’un règim fiscal favorable, amb exempcions en impostos com el rendiment del capital immobiliari, tarifes impositives favorables en l’impost de societats, exempcions en l’IRPF i taxes municipals i governamentals més baixes. Això contribueix a un entorn econòmic favorable i a un major atractiu per als qui busquen establir-se en aquest país.

Requisits per a ser Resident a Andorra

Per a ser resident a Andorra, s’han de complir amb uns certs requisits establerts pel Principat. En primer lloc, és necessari sol·licitar i obtenir un permís de residència, que pot ser passiu (per a persones que no desitgen realitzar activitat laboral al país) o actiu (per a persones que desitgen treballar a Andorra). A més, s’exigeix als sol·licitants tenir antecedents penals nets i passar una revisió mèdica per a garantir la seva bona salut. Un altre requisit és comptar amb un contracte de lloguer o ser propietari d’un habitatge a Andorra.

A més, els sol·licitants han de tenir la intenció d’establir la seva residència a Andorra de manera permanent i ser capaces de demostrar que tenen els mitjans financers suficients per a mantenir-se al país. També se’ls pot exigir realitzar una aportació de capital mínim a una entitat financera andorrana. Finalment, és necessari tenir en compte que els requisits poden variar en funció de la nacionalitat i la situació personal de cada sol·licitant. En qualsevol cas, aquells que compleixin amb els requisits necessaris podran gaudir dels nombrosos avantatges fiscals i l’excepcional qualitat de vida que ofereix aquest petit país pirinenc.

Control d'antecedents penals

El control d’antecedents penals és un requisit fonamental en sol·licitar la residència a Andorra. Aquest procés es duu a terme per a garantir la seguretat i tranquil·litat de la societat andorrana.

Per a realitzar la verificació d’antecedents penals, és necessari comptar amb un certificat d’antecedents emès per les autoritats competents del país d’origen del sol·licitant. Es requerirà la documentació oficial que recolzi els antecedents penals del sol·licitant i demostri el seu bon historial.

El procés per a obtenir el certificat d’antecedents penals varia segons el país d’origen, però normalment implica completar una sol·licitud, proporcionar dades personals i pagar una tarifa corresponent. És important tenir en compte que el certificat d’antecedents penals ha de ser recent i estar degudament legalitzat o postil·lat.

El control d’antecedents penals juga un paper crucial en el procés de sol·licitud de residència a Andorra, ja que permet a les autoritats avaluar la idoneïtat i confiabilitat dels sol·licitants. Aquest requisit té com a objectiu garantir la seguretat i protecció de la comunitat andorrana, així com preservar la qualitat de vida que distingeix al principat.

En resum, el control d’antecedents penals és un pas essencial en sol·licitar la residència a Andorra. Mantenir un historial net i presentar un certificat d’antecedents penals vàlid i actualitzat són requisits indispensables per a obtenir la residència en aquest bell país dels Pirineus.

Reconeixement Mèdic

El reconeixement mèdic és un requisit fonamental per a obtenir la residència a Andorra. Els residents han de sotmetre’s a un examen mèdic complet per a assegurar-se del seu estat de salut.

El procés de reconeixement mèdic implica la presentació de diversos documents i la realització de proves mèdiques. Els sol·licitants hauran de proporcionar certificats mèdics que recolzin el seu bon estat de salut. A més, es requeriran anàlisi de sang i proves de radiografia pulmonar per a avaluar qualsevol condició mèdica o malaltia contagiosa.

És important destacar que tenir un bon estat de salut és crucial per a ser acceptat com a resident a Andorra. Això és perquè el principat es preocupa per garantir la seguretat i protecció de la seva comunitat, i també preservar la qualitat de vida dels seus habitants. A través del reconeixement mèdic, les autoritats poden avaluar l’aptitud i l’estat de salut dels sol·licitants, assegurant que no representin riscos per a la salut pública.

Complir amb els requisits mèdics és essencial per a obtenir la residència a Andorra. Per tant, és important que els sol·licitants s’assegurin de comptar amb tots els certificats i proves mèdiques necessàries abans d’iniciar el procés de sol·licitud.

Certificat De Residència

El certificat de residència és un document necessari per a viure legalment a Andorra. Obtenir aquest certificat requereix complir amb uns certs requisits i presentar la documentació corresponent. Alguns dels requisits inclouen la prova d’habitatge, un informe mèdic i un certificat d’antecedents penals.

Per a obtenir el certificat de residència, s’ha de demostrar que es posseeix un habitatge a Andorra. Això pot fer-se mitjançant la presentació d’un contracte de lloguer o la propietat d’un habitatge. També es requereix un informe mèdic que certifiqui que el sol·licitant gaudeix de bon estat de salut. Finalment, s’ha de presentar un certificat d’antecedents penals per a demostrar que no es tenen registres criminals.

És important tenir en compte que existeixen diferents tipus de certificats de residència a Andorra. Aquests inclouen certificats especials per a esportistes, científics o artistes, així com certificats per a professionals amb projecció internacional i per a inversors. Cada tipus de certificat té requisits i documentació específics, així com dipòsits i proves de fons i seguretat financera necessaris.

En resum, obtenir el certificat de residència a Andorra requereix complir amb requisits i presentar documentació com la prova d’habitatge, l’informe mèdic i el certificat d’antecedents penals. És important consultar amb les autoritats competents per a obtenir informació més detallada sobre els requisits específics per a cada tipus de certificat de residència.

Requisits del País d'Origen

En sol·licitar la residència a Andorra, és necessari complir amb uns certs requisits del país d’origen. Un d’aquests requisits inclou la presentació d’un certificat d’antecedents penals, que ha de demostrar que el sol·licitant no té registres criminals. Aquest document és fonamental per a garantir la seguretat i el compliment de les lleis a Andorra.

A més, també es requereix un certificat mèdic que certifiqui que el sol·licitant gaudeix de bon estat de salut. Aquest certificat és important per a assegurar que la persona pugui viure de manera saludable al país i no representi un risc per a la salut pública.

Un altre requisit és comprometre’s a residir a Andorra un mínim de 90 dies a l’any. Això implica la presentació d’un contracte de lloguer o compravenda d’un habitatge al país. Aquest compromís és essencial per a assegurar que el sol·licitant realment tingui la intenció d’establir la seva residència a Andorra.

Complir amb els requisits del país d’origen és fonamental per a obtenir la residència a Andorra. És important seguir els passos adequats i presentar la documentació necessària, com el certificat d’antecedents penals i el certificat mèdic, per a assegurar una sol·licitud reeixida.

Estil i nivell de vida a Andorra

Andorra ofereix un estil de vida únic i acollidor que atreu a persones de tot el món a la recerca d’una vida tranquil·la lluny de la bullícia de les grans ciutats. Amb el seu ambient serè i paisatges impressionants, aquest petit país als Pirineus és la destinació ideal per a aquells que desitgen escapar de l’estrès quotidià.

L’estil de vida a Andorra es caracteritza pel seu enfocament en la qualitat de vida. L’oferta gastronòmica diversa i exquisida és un dels aspectes més destacats de la vida en aquest país. Els residents i visitants poden gaudir d’una àmplia varietat de sabors i plats tradicionals andorrans, així com de la cuina internacional d’alta qualitat en els nombrosos restaurants i cafès que es troben a Andorra La Vella i altres ciutats del país. A més, la vida urbana als carrers i establiments d’Andorra és vibrant i plena d’energia, la qual cosa contribueix a una experiència cultural única.

Andorra és reconeguda per la seva seguretat ciutadana i baixa taxa de criminalitat. Els residents poden gaudir d’un entorn segur i tranquil en el qual les seves famílies poden créixer i prosperar. A més, encara que el cost de vida a Andorra és alt, els subministraments i serveis bàsics són més assequibles en comparació amb els països veïns. Això fa que viure a Andorra sigui una opció atractiva per a aquells que busquen una qualitat de vida excel·lent. Encara que l’habitatge pot ser cara, la tranquil·litat i la bellesa del país fan que valgui la pena la inversió.

Qualitat De Vida A Andorra La Vella

Andorra La Vella, capital del Principat d’Andorra, ofereix una qualitat de vida excepcional gràcies al seu entorn natural únic i el seu clima moderat. Envoltada de majestuoses muntanyes i valls verdes, aquesta ciutat ofereix als seus residents un ambient tranquil i saludable. L’aire pur i el paisatge impressionant d’Andorra La Vella brinden una vida a l’aire lliure activa i saludable.

A més del seu entorn natural, Andorra La Vella compta amb una rica gastronomia mediterrània. Els residents poden gaudir de deliciosos plats locals, com a truita a la graella, embotits tradicionals i formatges artesanals. A més, els restaurants ofereixen una àmplia varietat d’opcions internacionals, des de cuina francesa fins a japonesa.

Quant a l’oferta laboral, Andorra La Vella ofereix nombroses oportunitats en diferents sectors, com el turisme, la banca i els serveis. A més, els impostos més baixos i els avantatges fiscals atreuen a empresaris i professionals de tot el món.

Quant als preus, encara que el cost de vida pot ser elevat, els aliments i l’habitatge són comparativament més assequibles en comparació amb altres països europeus. A més, la seguretat ciutadana és un factor destacat a Andorra La Vella, amb una baixa taxa de criminalitat i un ambient segur per a les famílies.

En resum, Andorra La Vella ofereix una excel·lent qualitat de vida gràcies al seu entorn natural, el seu clima moderat, la seva oferta laboral diversificada, els seus preus assequibles i la seva destacada seguretat ciutadana. A més, l’exquisida gastronomia mediterrània fa d’aquesta ciutat un lloc ideal per a viure i gaudir d’una vida equilibrada i plaent.

Els antecedents penals són documents expedits pel Ministeri de Justícia, que certifiquen que la persona no té cap condemna legal per delictes o faltes. És molt important presentar aquest document en sol·licitar un permís de residència a Andorra. El sol·licitant ha d’aportar els antecedents penals del seu país d’origen i els antecedents penals internacionals si ha viscut fora del seu país d’origen.

Estacions D'Esquí I Activitats D'Oci

Andorra és coneguda per les seves belles muntanyes i és un destí popular per als amants de l’aire lliure. Amb les seves nombroses estacions d’esquí i diverses activitats d’oci, és un lloc ideal per a aventures tant a l’hivern com a l’estiu.

Durant els mesos d’hivern, Andorra ofereix una àmplia gamma d’opcions per a esquiar. Amb les seves excepcionals pistes d’esquí i les seves modernes instal·lacions, els amants de l’esquí podran gaudir al màxim del seu esport d’hivern favorit. Les estacions d’esquí d’Andorra estan ben equipades amb escoles d’esquí, serveis de lloguer d’equips i diversos nivells de pistes tant per a principiants com per a esquiadors avançats. Algunes de les estacions d’esquí més populars inclouen *Grandvalira, *Vallnord-*Pal Arinsal i Ordino *Arcalís.

A més de l’esquí, Andorra també ofereix una varietat d’activitats d’oci per a totes les edats i preferències. Els amants del senderisme i el *trekking poden explorar l’impressionant paisatge dels Pirineus a través de nombroses senderes ben senyalitzats. Els ciclistes poden gaudir dels desafiadors camins de muntanya i contemplar les vistes panoràmiques. Per a aquells que busquen aventures plenes d’adrenalina, l’escalada en roca i el tirolesa són activitats populars a la regió.

A més, Andorra també és un gran destí per a muntar a cavall i pescar. Passejar a cavall per pintoresques valls i boscos permet als visitants submergir-se en la bellesa natural dels voltants. Quant a la pesca, Andorra compta amb nombrosos rius, llacs i rierols on els aficionats a la pesca poden gaudir de la seva afició. La temporada de pesca a Andorra sol anar d’abril a setembre i els pescadors han d’obtenir una llicència de pesca.

En general, Andorra, amb les seves impressionants estacions d’esquí i diverses activitats d’oci, és un paradís per als amants de les aventures a l’aire lliure. Tant si ets un entusiasta de l’esquí, un amant de la naturalesa o un cercador d’aventures, Andorra té alguna cosa a oferir per a tots.

Per a obtenir la residència fiscal al Principat d’Andorra, les persones físiques han de complir uns certs requisits, com passar almenys 183 dies al país durant l’any, posseir un passaport andorrà o un permís de residència i mantenir un compte bancari local. Les empreses i societats no residents també han de complir criteris específics per a ser considerades residents fiscals.

Oportunitats De Treball Disponibles Per a Residents

A Andorra, els residents tenen diverses oportunitats de treball disponibles en diferents sectors i professions. El país ofereix un entorn favorable per al creixement econòmic i compta amb una economia sòlida i en constant desenvolupament.

Un dels sectors més demandats a Andorra és el turisme. Les estacions d’esquí atreuen a milers de turistes cada any, la qual cosa crea nombroses oportunitats laborals en el sector hoteler, restaurants i activitats d’oci relacionades amb el turisme. A més, el creixement en el sector de la tecnologia ha generat un augment en la demanda de professionals en àrees com l’enginyeria informàtica i el desenvolupament de programari.

Andorra també és reconeguda com un paradís fiscal, la qual cosa implica avantatges fiscals significatius per als treballadors i empresaris, com a baixos imposats i altes remuneracions. A més, existeix la possibilitat d’iniciar un negoci propi, a causa de la facilitat per a establir una empresa al país.

Les estacions d’esquí a Andorra també ofereixen nombroses oportunitats laborals, tant a l’hivern com a l’estiu. Des de professors d’esquí fins a personal de manteniment i animadors, les estacions d’esquí requereixen d’una àmplia gamma de professionals per a satisfer les necessitats dels visitants.

Per a aconseguir ocupació a Andorra, és necessari obtenir un permís de treball. Això implica complir amb uns certs requisits, com tenir una oferta laboral d’una empresa andorrana i demostrar que no hi ha ciutadans andorrans o residents amb la capacitat de cobrir aquesta posició. A més, és necessari tenir residència legal al país.

Andorra i la UE tenen una llarga història de cooperació. Abans d’ingressar a la UE en 1986, el Principat d’Andorra ja havia establert relacions diplomàtiques amb diversos Estats membres de la UE.

Viure a Andorra ofereix la possibilitat d’obtenir la residència fiscal en un país amb una àmplia varietat d’avantatges. Per a residir a Andorra, has d’obtenir un permís de residència i hi ha diversos tipus de residència disponibles per a considerar.

La residència passiva s’obté a través d’una inversió en actius andorrans, i els requisits inclouen demostrar la capacitat de dur a terme una activitat lucrativa al país. A més, l’obtenció de la residència fiscal a Andorra pot tenir avantatges fiscals significatius, incloent-hi l’evitació de la doble imposició.

El cost de vida a Andorra, encara que pot ser alt, s’equilibra amb l’excel·lent qualitat de vida que ofereix. L’esperança de vida a Andorra és superior a la mitjana, i el país és conegut per la seva seguretat i salut envejables.

Les estacions d’esquí són un punt destacat a Andorra, la qual cosa fa que sigui una excel·lent elecció per als amants de l’esquí i el surf de neu. Durant la temporada d’hivern, les estacions d’esquí atreuen a turistes de tot el món.

Per a obtenir la residència fiscal, és necessari complir amb els requisits del país d’origen, com proporcionar un certificat d’antecedents penals i sotmetre’s a un reconeixement mèdic. A més, l’Autoritat Financera Andorrana (*AFA) juga un paper fonamental en el procés d’obtenció del permís de residència.

Els ingressos superiors a tres vegades el salari mínim anual actual a Andorra són un requisit per a obtenir la residència passiva. A més, és necessari realitzar una inversió mínima d’almenys 600,000 euros en actius andorrans.

Andorra ofereix una àmplia varietat d’oportunitats d’activitat lucrativa en sectors com el turisme, la tecnologia i les estacions d’esquí, la qual cosa fa que sigui atractiva tant per a aquells que busquen ocupació com per a aquells que busquen establir el seu propi negoci.

Un dels factors que atreu a molts a Andorra és el seu nivell de vida excepcional. El país ofereix una combinació única de seguretat ciutadana, aire pur i un entorn natural impressionant. A més, Andorra compta amb una àmplia gamma d’estacions d’esquí, la qual cosa ho converteix en un paradís per als amants dels esports d’hivern.

Andorra la *Vella, la capital d’Andorra, és un punt estratègic al país que ofereix una sèrie d’avantatges per als residents, com la proximitat a països veïns i oportunitats d’activitat lucrativa. Per a obtenir una autorització de residència a Andorra, és important conèixer els requisits específics, com la solvència econòmica i la presentació d’un certificat mèdic.

Quant als tipus de residència, Andorra ofereix la possibilitat d’obtenir la nacionalitat andorrana, la qual cosa atorga una residència permanent i una sèrie de beneficis fiscals. També existeixen opcions per als residents actius, que desitgen viure i treballar al país, així com per als residents passius, que prefereixen una residència no lucrativa.

Andorra no és un paradís fiscal, però el seu sistema fiscal és conegut per tenir impostos baixos, com un IRPF que oscil·la entre el 0% i el 10% i un IVA entre el 0% i el 4.5%. Els impostos de societats també són favorables, amb un tipus general del 10%. No obstant això, és important tenir en compte que Andorra no és un lloc per a evadir la doble imposició.

El procés d’obtenció d’una autorització de residència a Andorra pot variar segons la situació personal, ja sigui per raons d’interès científic, reunificació familiar, oportunitats laborals o activitat professional. Els tràmits poden incloure la presentació de documents com un contracte de lloguer, una autorització de residència principal i altres requisits específics.

A més, Andorra ofereix una educació gratuïta d’alta qualitat per als residents, la qual cosa és especialment atractiu per a aquells amb persones a càrrec. Els sistemes sanitaris al país són d’alta qualitat i ofereixen una excel·lent cobertura sanitària.

Viure a Andorra brinda l’oportunitat de gaudir d’un estil de vida excepcional en un entorn segur i pròsper. Amb opcions de residència per a professionals, residents actius i passius, així com una àmplia varietat d’activitats a l’aire lliure i una educació de qualitat, Andorra s’ha convertit en un lloc desitjat per a aquells que busquen una vida d’alta qualitat en un dels països europeus més encantadors.

IRPF
0 %
IVA
0 %
Societats
0 %
Seguretat Social Empleats
0 %

Descobreix la teva Oportunitat a Andorra Amb Nosaltres

Llest per a fer el pas cap a una vida emocionant a Andorra?